Produkter

Elektronisk order och faktura

Twim Server utbyter elektroniska affärsdokument, EDI-meddelanden som t ex e-faktura, med dina kunder och leverantörer. EDI-meddelanden konverteras till och från EDI format för att kunna bli nyttig och aktuell information i ditt affärssystem.

Kommunikation

Vår produkt redOFTP kommunicerar med OFTP och OFTP2-protokollet. Administration sker enkelt via ett webbgränssnitt. redOFTP kan köras helt fristående såväl som integrerad med våra övriga produkter. För integration med andra produkter finns såväl kommandoradsverktyg som som ett kraftfullt medföljande API.

Godsmärkning och leveransavisering

Twim Delivery har stöd för de inom fordons- och verkstadsindustrin vanligast förekommande godsmärkesstandarderna. Twim Delivery klarar leveransavisering enligt samtliga gällande EDI-standarder.

Leveransplanehantering

Många leverantörer till fordons- och verkstadsindustrin har svårt att hantera leveransplaner på ett bra sätt. I många fall finns endast senaste leveransplanen kvar i affärssystemet. Så fort det kommer en ny skrivs föregående plan över. Därmed kan du inte längre se hur prognoserna har rört sig, samtidigt som dina kunder kräver att du skall kunna agera på prognosinformationen.
Twim Schedule är ett komplement till ditt affärssystem, som ger dig en total överblick av ditt leveransläge i nutid men även historiskt.

Sekvensflöde

Vår produkt Twim JIT automatiserar ditt sekvensflöde. Just in time (JIT) handlar om att ha rätt produkt på rätt plats i precis rätt ögonblick. När EDI används för JIT handlar det i huvudsak om att definitivt bestämma materialets leveranstidpunkt och ordning.

Vialeveranser

Att använda sig av en tredjepars logistiker för lagerhållning och utleverans, eller en leverantör som förädlar artiklarna innan den slutgiltiga leveransen, blir bara vanligare och vanligare. Dock medför det ofta ökade transport, lager och emballagekostnader för att artiklar skickas fram och tillbaka.
Med Twim Via automatiseras flödet mellan leverantör och kund för att sänka kostnader och säkerställa en högre leveranskvalité till kund.

Referenser

Scania Meppel

Jag var ute efter en helt EDI-baserad lösning för vår materialförsörjning. Antalet lastbilar som byggs är förhållandevis konstant, och detaljerna kan beställas med prognoser DELFOR kompletterat med ett KANBAN flöde för våra högvolymsdetaljer. Den logistiska utmaningen ligger i beställningen av färg, eftersom ett chassis kulör bestäms väldigt nära produktionsdatumet. Vi använder KANBAN för kulörer med stor åtgång, och SYNCRO för småkvantiteter, ned till mängden färg till ett enda chassi.

Gerard Bannink, Projectleader Logistics & IS/IT