Om företaget

Encode Networks Svenska AB är en ledande internationell leverantör av EDI och logistiklösningar.
Företaget startade 1999 och har idag representation i Stockholm, Göteborg och Falkenberg. Tillsammans med våra partners har vi en stark geografisk täckning.

Vi tillhandahåller kompetens och produkter för systemintegration samt EDI och logistikprocesser inom branscher som fordons- och verkstadsindustri, handel, bygg och transport. Tidig information och påverkansmöjligheter som aktiv medlem i Odette Sweden och GS1 ger oss ett försprång och säkerställer lösningar i framkant på utvecklingen.

Vi stödjer våra kunder i att bygga och behålla en ledande position med hjälp av vår djupa branschkunskap inom EDI och dokumenterade leveransförmåga.

Affärsidé

Vi ska utveckla, marknadsföra och erbjuda konsulttjänster kring egenutvecklade standardiserade datorprogram för elektronisk handel och godshantering åt industri och detaljhandel. Försäljning av produkter och tjänster skall ske genom egen organisation och kunniga partner i världen.